نحوه فروش ماینر قانونی رادین ماینر

تمامی دستگاه های تولیدی با نام تجاری رادین ماینر توسط شرکت کیا الکترونیک رادین تولید شده است و هر دستگاه بایستی دارای یک لیبل سریال نامبر و یک لیبل بارکد میله ای ثبت شده در سایت irancode.ir باشد. لیبل بارکد میله ای را در سایت irancode.ir  وارد نمایید و از صحت آن اطمینان حاصل کنید. در صورتی که می خواهید دستگاه ماینر خود را به شخص دیگری فروخته و واگذار نمایید لازم است حتما در پشت سندهای مالکیت، جدول انتقال مالکیت را پر کرده و امضا نمایید و امضای شخص تحویل گیرنده را نیز تقاضا نمایید. زیرا با امضای سند شخص دریافت کننده را ملزم و متعهد به قراردادن دستگاه ماینر در فارم قانونی نموده اید. همچنین لازم است از شخص خریدار دستگاه رادین ماینر یک کپی از جواز استخراج رمز ارز را دریافت نمایید.

 

فرایند انتقال مالکیت دستگاه در سایت رادین ماینر را حتما انجام دهید تا شرکت از انتقال دستگاه ماینر قانونی شما مطلع گردد و این اطلاع جهت نظارت بهتر و جوابگویی دقیق تر به مراجع قانونی می باشد.