رادین ماینر

جستجو

مشخصات را وارد کنید

بارکد محصول: *

کد ملی: *

شماره تلفن:


لطفا راهنمای استعلام را مطالعه فرماید :

نکته 1 :موارد زیر مکرر ترین خطا ها در استعلام میباشند .

نکته 2 : فیلد شماره تماس را خالی بگذارید ؛

نکته 3 : پیشوند بارکد دستگاه را وارد نکنید (RM-) , (RMGQ-) , … ؛

لطفا در صورت رد شدن جواب استعلام حتما از کارشناسان تیم رادین ماینر راهنمایی بگیرید .